NAPLEX 2017 Strategies Practice Review with 2 Practice Tests

NAPLEX 2017 Strategies  Practice   Review with 2 Practice Tests Author Amie Brooks
ISBN-10 9781506208435
Release 2017-01-03
Pages 864
Download Link Click Here

Kaplan's NAPLEX Review is a step-by-step guide to scoring higher on the North American Pharmacist Licensure Examination. This fully updated book provides Kaplan's proven test-taking strategies, as well as expert review and guidance as you prepare for the exam.



NAPLEX 2016 Strategies Practice and Review with 2 Practice Tests

NAPLEX 2016 Strategies  Practice  and Review with 2 Practice Tests Author Amie Brooks
ISBN-10 9781506207575
Release 2016-03-29
Pages 780
Download Link Click Here

Kaplan's NAPLEX 2016 Strategies, Practice, and Review with 2 Practice Tests is a step-by-step guide to scoring higher on the North American Pharmacist Licensure Examination. Features: • NEW! Chapters on renal disorders, hepatic disorders, transplant immunosuppression, and preventive medicine • NEW! 50 percent more end-of-chapter review questions to assess your content knowledge • 200+ comprehensive tables summarizing must-know drugs at a glance, including the 200 most-prescribed drugs • 2 full-length practice tests • Online practice test that simulates the exam experience and actively tracks your areas of strength and weakness • Robust calculations section, with 30+ practice problems and step-by-step math solutions • Organized, streamlined coverage of each NAPLEX subject area • Suggested study times for each NAPLEX topic to help calibrate your study plan



Madame Bovary

Madame Bovary Author Gustave Flaubert
ISBN-10 9786051553931
Release 2016-02-27
Pages 376
Download Link Click Here

Time dergisi tarafından 2007 yılında açıklanan dünyanın en ünlü yazarlarına göre “Tüm Zamanların En İyi On Kitabı” listesinde ikinci sırada bulunan Madame Bovary romanının ana karakteri Emma, romanın yazarı Gustave Flaubert’ten daha ünlüdür desek mübalağa yapmış olmayız. Yalnızca 19. yüzyıl Fransız edebiyatı içinde değil, bütün dünya edebiyatında büyük bir dönüşümün de habercisi olan Madam Bovary, derinlikli karakter tahlilleri, iç içe geçmiş olay örgüleri ve hepsinden önemlisi üslûbuyla bir klasik olarak adlandırılmayı fazlasıyla hak ediyor. “Madame Bovary yayımlandığı zaman bir edebi devrim oldu. Modern romanın yöntemi sanki Balzac’ın kocaman eseri içerisinde mevzilenmiş ve dört yüz sayfaya indirgenmiş bir romanın sayfaları içinde açıkça ifade edilmiş gibiydi. Yeni sanat akımının düsturu böylece yazılmış oldu. Madame Bovary netliği ve mükemme liyeti ile bir örnek ve türünün son romanı olmuştur.” Emile Zola “Madame Bovary bir yapıttır. (... ) Siz, beyefendi, ait olduğunuz neslin önde gelen yol gösterici zekâlarından birisiniz. Bu neslin önün de başınızı dik tutmaya ve sanatın bayrağını en ön sırada taşımaya devam edin.” Victor Hugo [ Ötüken Neşriyat ]